கிருஷ்ணஜின என்னும் யக்ஞோபவீதம்

முதலில் ” இது சாதாரண யக்ஞோபவீதம் பற்றியோ பூணுலை பற்றிய பதிவோ அல்ல” என்பதை சொல்லிக்கொள்கிறேன். இது க்ரிஷ்ணஜின என்னும் ஒரு சிறப்பு வகை யக்ஞோபவீதம் பற்றிய பதிவு. இந்த படங்களை பார்த்துவிட்டு பேசுவோம்.

நான்முகன் சிலை – ஐஹோலே ( 7th C CE) தற்போது Prince of Wales Museum, மும்பை நகரில் உள்ளது ( படங்கள் இணையத்தில் இருந்தவை – நல்ல படங்கள் கிடைக்க வில்லை. மும்பை நண்பர்கள் படம் எடுத்து அனுப்பினால் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் )


சிற்ப சாஸ்திரம் படி இது ஒரு வகை கருப்பு மானின் தோல் !

” ” இந்த பதிவு மான் தோல் / மதம் சார்ந்த அடிப்படைகளை ஆராயும் நோக்கத்தில் ! சிற்பத்தில் இதை எப்படி உள்ளது என்பதை எடுதுக்காட்டுவதர்க்கே !”

இதை பற்றி படிக்கும் பொது நண்பர் திரு சௌரப் சக்ஸ்சேன அவர்களின் தியோகர்ஹ பற்றிய பதிவு – குறிப்பாக நர நாராயண என்று இன்று கருதப்படும் சிப்பம் கண்ணில் பட்டது.

இடது பக்கம் இருப்பவரை பாருங்கள்.

இங்கே மான் தோல் ஒரு துணி போல உள்ளதா ? அல்லது அது பூணூலை போல உள்ளதா?

இந்த கேள்விக்கு விடை தற்போது
V&A Museum இருக்கும் போதிசத்வ சிர்ப்பதில் காணலாம்.

என்ன ஒரு அருமையான வேலைப்பாடு. வெறும் தலையை மட்டும் காட்டாமல் அதை எப்படி பின்னி நூலை போல அணிகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறான் சிற்பி.

10669

கண்டிப்பாக இவற்றை பற்றி மேலும் ஆராய வேண்டும் !


Warning: printf(): Too few arguments in /home/121964.cloudwaysapps.com/ybmymhpehw/public_html/wp-content/themes/fiore/content.php on line 34
Leave a comment