சிலைத் திருட்டு – பாகம் பதினேழு – சண்டிகேஸ்வரர் சிலை கொடுக்கும் தகவல்

இன்றைக்கு ஒரு மிக முக்கிய தடயம் தருகிறோம். இந்த சிலை திருட்டு வழக்கில் இது மேலும் ஒரு பரிமாணத்தை திறக்கும் பதிவு. சென்ற ஆண்டு அமெரிக்க சுங்கத்துறை கைப்பற்றிய சில சிலைகளில் ஒரு சண்டிகேஸ்வரர் சிலை இருந்தது. அது சுத்தமல்லி கோவிலில் காணாமல் போன சிலை என்று நம்பப்பட்டது.

சிக்கிய சிலையின் இரு படங்கள் வெளியிடப்பட்டன.ஆனால் இப்போது பிரெஞ்சு இன்ஸ்டியூட் இடத்தில இருக்கும் சுத்தமல்லியில் காணாமல் போன சண்டிகேஷ்வர் சிலையுடன் இந்த சிலையை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது – இவை இரண்டும் ஒரு சிலை இல்லை என்றும் கண்டிப்பாக வெவ்வேறு சிலைகள் என்றும் கீழே உள்ள படங்களை கொண்டு நாம் அறியலாம்.

காது, கை, கால் அணிகலன்கள் என்று அனைத்தும் வேறு வேறுஇப்போது வேறு கேள்விகள் எழுகின்றன

திருடு போன சுத்தமல்லி சண்டிகேஸ்வரர் சிலை எங்கே ?

மேலும் முக்கியமாக – சிக்கிய இந்த புது சண்டிகேஸ்வரர் சிலை எந்த கோயிலில் இருந்து திருடப்பட்டது – அங்கே இன்னும் வேறு என்ன என்ன சிலைகள் திருடப்பட்டன?

மேலும் மேலும் கேள்விகள்….


Warning: printf(): Too few arguments in /home/121964.cloudwaysapps.com/ybmymhpehw/public_html/wp-content/themes/fiore/content.php on line 34
Leave a comment