அது என்ன எல்லோரா கைலாசநாத கோவில் – மூன்றாம் பாகம்

சென்ற மடலில் யானைகள் மற்றும் மற்ற பிராணிகள் அனைத்தும் தங்கள் முதுகில் தூக்கி நிறுத்தி பிடித்திருப்பது என்ன ? என்று வினவினோம் அல்லவா. அதற்கு விடை..

1239
1241
1223
முதலில் அந்த படங்களை இன்னொரு முறை பார்போம்.
1207
1251
120012751203
அங்கிருந்து சற்று மேல்நோக்கி பார்வையை செலுத்துவோம் …
1213
1257
1273

இப்போது புரிகிறதா ? அந்த குடவரை அனைத்தையும் தங்கள் முதுகில் சுமப்பது போல செதுக்கி உள்ளனர்.

சரி அந்த குடவரை எவ்வளவு பெரியது, அதன் முழு வேலைபாடு என்ன – இதை வி்ளக்க எனக்கு நா வரவில்லை – என்ன வார்த்தை இட்டாலும் இதற்கு இணை செய்யா இயலவில்லை – படங்களையே பேச விடுகிறேன்
12091211121512171219122112251227
சற்று நிதானத்துடன் பார்த்து பரவசம் அடையுங்கள்…ஆயிரம் ஆண்டு, அப்போது இருந்த தொழில் நுட்பம் – ஒரு மலையின் பாகத்தை குடைந்து அமைக்கப்பட்ட குடவரை – மேல் இருந்து கீழ் செதுக்க வேண்டும். அனைத்தும் ஒரே மலை – ஒரே கல்.
1229123112331235123712451247124912531255
12591261126912711277127912811283128512871289
12911293129512971299130113031305
கடை சிற்பத்தில் ஒரு காவியத்தின் கதை செதுக்க பட்டுள்ளது – அதை பின்பு பார்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *