ஏழாம் நூற்றாண்டில் வீரம் மிக்க ஒரு நாய் !

செம்மொழி, பழந்தமிழ் என்றவுடனே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது ஓலைச்சுவடி மற்றும் கோயில் கல்வெட்டுகளே. இவற்றுடன் இன்னும் ஒரு முக்கியமானது ஒன்று உள்ளது. அவை தான் நடுகல் / வீரக்கல். அரவான் படம் வெளிவந்த பிறகு இவை பற்றிய செய்திகள் மேலும் தெரிந்துக்கொள்ள ஆர்வம் பலருக்கு வநதுள்ளது. நடுகல் தமிழ் நாட்டில் மட்டும் அல்லாமல் இந்திய முழுவதும் கிடைக்கின்றன, இவை தன உயிரை ஊருக்காக விட்ட மாவீரனை வழிபடும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டன. அந்த ஊரின் கால்நடைகளை திருடர்களிடம் இருந்து காப்பது, புலி சிறுத்தை போன்ற காட்டு மிருகங்களிடத்தில் இருந்து காப்பது, ஊரை திருடர்கள் மற்றும் பகைவர்களிடத்தில் இருந்து காக்கும் பொது உயிர் துறந்தவனின் நினைவுச் சின்னங்களே இவை.

இப்படி இருக்க புகழ் பெற்ற வல்லுநர் திரு திரு மைகேல் லாக்வூட் அவர்களது பல்லவர் குறித்த ஆராய்ச்சி புத்தகத்தில் ஒரு குறிப்பை தேடும்போது அவரது குறிப்பில் ஒரு வினோத நடுகல் கண்ணில் பட்டது – செங்கம் நடுகற்கள் No 13 .

இந்த நடுகல்லில் உள்ள சிற்பத்தில் ஒரு வீரன் ஒரு கையில் வில் , மற்றும் குத்து வாள் கொண்டு நிற்பதும் அவனுக்கு பின்னால் ஒரு நாய் அமர்ந்திருப்பதையும் நாம் காணலாம்.

அதற்கு மேலே ஏழாம் நூற்றாண்டு வட்டெழுத்து கல்வெட்டு உள்ளது

மேல் பாகத்தில் ஒன்பது வரிகளும் அந்த வீரனை பற்றி பேசுகிறது.

நன்றி : ஆசி மற்றும் திரு மைகேல் லாக்வூட்

1. ​கேவி​சைய
2. மயிந்திர-பருமற்கு
3. முப்பத்து நான்காவது வாண​கோ
4. அ​ரைசரு மருமக்கள்​ பொற்​றொக்​கை-
5. ஆர் இளமகன் கருந்​தேவக்கத்தி தன்-
6. ​னெரு​மைப்-
7. புறத்​தே வா-
8. டி பட்டா-
9. ன் கல்

அதாவது : பாணர் தலைவனின் மருமக்கள் பொற்​றொக்​கை ஆர் இளமகன் ஆர்கருந்​தேவக்கத்தி யின் வீர மரணத்தின் குறிப்பு இது.

அடுத்து பக்கவாட்டில் இருக்கும் கல்வெட்டு இன்னும் சுவாரசியசம். உயிர் துறந்த வீரனுடன் நிறுத்தவில்லை அவர்கள், இன்னொரு வீரனையும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

10. ​[கோவிவ-] [read: ​​கொறிவ- ML]
11. ன்​னென்னு
12. ந்-நாய் இ-
13. ரு கள்ள-
14. ​னைக் கடித்-
15. துக் காத்திரு-
16. ந்தவாறு

கொறிவன் என்ற நாய் இரண்டு திருடர்களை கடித்து காத்திருந்ததாம்!!

படங்களுக்கு நன்றி : http://tamilnation.co/heritage/dolmens.htm
and http://www.tnarch.gov.in/epi/ins11.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *