தாராசுரம் – படி அடி சண்டை

தாராசுரம் கோவிலில் இருக்கும் இந்த இரு சிற்பங்களையும் கொஞ்சம் பாருங்கள்.. இவை வாயிற் கை படி சிற்பங்கள் –

 

அழகிய யானை யாழி , படியில் அடியிலும் ஒரு மகர யாழி .. அதன் மேல் ஒரு வீரன்… .. யானை யாழியின் மேல் வாள் கேடயம் கொண்ட போர் வீரன்…..

இரண்டாவது சிற்பம் அடுத்த வாயிலின் படி – இதில் யாழியின் அடியில் உள்ள கல் சிதைந்து விட்டமையால் வேறொரு கல் கொண்டு நிரப்பி உள்ளனர்.

 

அங்கும் ஒரு சிறு போர்…இல்லை போர் பயிற்சி…ஒரு பக்கம் மிக நேர்த்தியாக மல்யுத்தம் நடை பெறுகின்றது — இன்னொரு பக்கம் வாள் பயிற்சி… இடையில் இவர்களை மேல் பார்வை இடும் ஆசிரியை ….ஆம் அனைவரும் வீர தமிழ் பெண்டிர்….எனினும் இதை இங்கே கொண்டு வந்து வைத்திருக்க வேண்டாம் நமது நிபுணர்கள்…..

நண்பர் ஸ்ரீராம் உபயம்…நல்ல படங்கள்
1115
1119

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *