அது என்ன எல்லோரா சிற்பம் ?

எல்லோரா கைலாசநாதர் கோவில் சிற்பங்கள் உலக புகழ் பெற்றவை . நண்பர் ஒருவர் அது என்ன எல்லோரா சிற்பம் – அதற்கு என்ன தனி மதிப்பு என்றார்… குடவரை என்றாலே சிறப்புதான் – அதுவும் இது மலைவரை …..புரியவில்லையா …. எல்லோரா ஒரு மேலோட்ட பார்வை பாருங்கள் விளங்கும்.

 

 

இங்கே நாம் பல முறை வருவோம்….

 


 

ஆனால் இதே போல் தமிழகத்திலும் ஒரு இடம் உண்டு – கழகு மலை. அதை பின்பு பார்போம்….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *